ฝ่ายขาย โทร. 081 719 4689, ฝ่ายเทคนิค โทร. 087 385 1999, Line : @savetech
Home2020-12-13T19:45:15+07:00

SAVETECH

Hotel Power Saver

” อุปกรณ์ประหยัดไฟสำหรับโรงแรม

ประหยัดแอร์ ประหยัดไฟ ใช้เซฟเทค “

SAVETECH

Hotel Power Saver

” อุปกรณ์ประหยัดไฟสำหรับโรงแรม

ประหยัดแอร์ ประหยัดไฟ ใช้เซฟเทค “

RELAYBOX

KEYBOX

KEYTAG

OUR SYSTEM.

การเลือกระบบเพื่อใช้งาน

SAVETECH มี 3 ระบบให้คุณเลือกใช้งาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบห้องพักของคุณ

เลือกระบบใช้งาน

OUR PRODUCTS.

สินค้า 1 ชุด ของเซฟเทคประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ดังนี้

INSTALLATION.

การติดตั้ง

อุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งภายในห้องพัก มี 2 อย่าง คือ Relay Box กับ Key Box โดย Relay Box ควรติดตั้งไว้ใกล้กับตู้ควบคุมไฟของห้องพัก ส่วน Key Box แนะนำให้ติดตั้งไว้ข้างประตูด้านในห้องพัก ให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นง่าย และใช้งานได้สะดวก ระหว่าง Relay Box กับ Key Box จะถูกเชื่อมถึงกันด้วยสาย Control 3-4 เส้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สายโทรศัพท์แบบภายใน ขนาด 3-4 Core เพราะหาซื้อได้ง่าย และมี Code สี ตามแบบที่กำหนดให้ใช้งานในคู่มือติดตั้ง

SPECIFICATION.

คุณสมบัติทางเทคนิค

Go to Top