ระบบคีย์แท็ค – KEY TAG

ระบบ KEYTAG ทำงานด้วยบัตรพลาสติกหนา หรือแผ่นป้ายพวงกุญแจ เหมาะสำหรับห้องพักที่ใช้ประตูแบบลูกบิดทั่วไป

ระบบคีย์แท็ค – KEY TAG

ระบบ KEYTAG ทำงานด้วยบัตรพลาสติกหนา หรือแผ่นป้ายพวงกุญแจ เหมาะสำหรับห้องพักที่ใช้ประตูแบบลูกบิดทั่วไป

ระบบคีย์การ์ด – KEY CARD

ระบบ KEYCARD ทำงานด้วยบัตรพลาสติกบาง (Key Card) หรือการ์ดแบบทาบ (RFID Card) ที่ใช้เปิดประตูห้องพัก เหมาะกับห้องพักที่ใช้ประตูระบบ Digital หรือ Door Lock

ระบบคีย์การ์ด – KEY CARD

ระบบ KEYCARD ทำงานด้วยบัตรพลาสติกบาง (Key Card) หรือการ์ดแบบทาบ (RFID Card) ที่ใช้เปิดประตูห้องพัก เหมาะกับห้องพักที่ใช้ประตูระบบ Digital หรือ Door Lock

ระบบคีย์เมด – KEY MAID

KEYMAID เป็นระบบใหม่ ออกแบบให้ประหยัดไฟได้มากกว่าระบบทั่วไป โดยระบบจะทำงานด้วย Key Tag 2 แบบ คือ
1) Key Tag ของลูกค้าโรงแรม ใช้เปิด-ปิด ระบบไฟ และระบบแอร์ของห้องพัก
2) KEYMAID หรือ Key Tag ของแม่บ้านใช้เปิดได้เฉพาะระบบไฟ โดยจะปิดการทำงานของระบบแอร์ เพื่อควบคุมการใช้ไฟของแม่บ้าน ช่วยให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น